Gatunek Korkowiec

Phellodendron

Korkowiec amurski

Phellodendron amurense