Gatunek Glediczja

Gleditsia

Glediczja trójcierniowa

Gleditsia triacanthos

Glediczja trójcierniowa "Rubylace"

Gleditsia triacanthos "Rubylace"

Glediczja trójcierniowa "Sunburst"

Gleditsia triacanthos "Sunburst"

Glediczja trójcierniowa mix

Gleditsia triacanthos mix