Gatunek Kalmia

Kalmia

Kalmia szerokolistna "Heart of Fire"

Kalmia latifolia "Heart of Fire"

Kalmia szerokolistna "Kaleidoskop"

Kalmia latifolia "Kaleidoskop"

Kalmia szerokolistna "Minuet"

Kalmia latifolia "Minuet"

Kalmia szerokolistna "Ostbo Red"

Kalmia latifolia "Ostbo Red"

Kalmia szerokolistna "Pink Charm"

Kalmia latifolia "Pink Charm"

Kalmia szerokolistna "Olimpic Fire"

Kalmia latifolia "Olimpic Fire"

Kalmia szerokolistna "Peppermint"

Kalmia latifolia "Peppermint"

Kalmia szerokolistna "Carousel"

Kalmia latifolia "Carousel"

Kalmia szerokolistna "Galaxy"

Kalmia latifolia "Galaxy"

Kalmia szerokolistna "Hearts Desire"

Kalmia latifolia "Hearts Desire"

Kalmia szerokolistna "Richard Jaynes"

Kalmia latifolia "Richard Jaynes"

Kalmia szerokolistna "Yankee Doodle"

Kalmia latifolia "Yankee Doodle"

Kalmia szerokolistna "Bandeau"

Kalmia latifolia "Bandeau"

Kalmia szerokolistna "Harmonia"

Kalmia latifolia "Harmonia"

Kalmia szerokolistna "Nani"

Kalmia latifolia "Nani"

Kalmia szerokolistna mix

Kalmia latifolia mix