Gatunek Świdośliwa

Amelanchier

Świdośliwa kanadyjska

Amelanchier lamarckii

Świdośliwa kanadyjska "Ballerina"

Amelanchier lamarckii "Ballerina"

Świdośliwa kanadyjska "Prince William"

Amelanchier canadensis "Prince William"

Świdośliwa kłosowa

Amelanchier spicata

Świdośliwa okrągłolistna

Amelanchier rotundifolia

Świdośliwa olcholistna "Forest Prince"

Amelanchier × grandiflora "Forest Prince"

Świdośliwa olcholistna "Honeywood"

Amelanchier alnifolia "Honeywood"

Świdośliwa olcholistna "Martin"

Amelanchier alnifolia "Martin"

Świdośliwa olcholistna "Northline"

Amelanchier alnifolia "Northline"

Świdośliwa olcholistna "Sleyt"

Amelanchier alnifolia "Sleyt"

Świdośliwa olcholistna "Smoky"

Amelanchier alnifolia "Smoky"

Świdośliwa olcholistna "Thiessen"

Amelanchier alnifolia "Thiessen"

Świdośliwa olcholistna "Krasnojarskaja"

Amelanchier alnifolia "Krasnojarskaja"

Świdośliwa olcholistna "Mandam"

Amelanchier alnifolia "Mandam"