Gatunek Śliwa Wiśnia Laurowiśnia Czere

Prunus

Śliwa wiśniowa "Hessei"

Prunus cerasifera "Hessei"

Śliwa wiśniowa "Nigra"

Prunus cerasifera "Nigra"

Śliwa wiśniowa "Pissardii"

Prunus cerasifera "Pissardii"

Wiśnia osobliwa "Umbraculifera"

Prunus eminens "Umbraculifera"

Laurowiśnia wschodnia "Zabeliana"

Prunus laurocerasus "Zabeliana"

Czeremcha pospolita "Colorata"

Prunus padus "Colorata"

Wiśnia piłkowana "Amanogawa"

Prunus serrulata "Amanogawa"

Wiśnia piłkowana "Kanzan"

Prunus serrulata "Kanzan"

shidare

Prunus serrulata "Kiku

Wiśnia różowa "Pendula"

Prunus subhirtella "Pendula"

Śliwa dziecięca

Prunus cistena

Wiśnia piłkowana "Schirofugen"

Prunus serrulata "Schirofugen"

Czeremcha amerykańska

Prunus serotina

Czeremcha pospolita "Nana"

Prunus padus "Nana"

Laurowiśnia wschodnia "Caucasica"

Prunus laurocerasus "Caucasica"

Laurowiśnia wschodnia "Otto Luyken"

Prunus laurocerasus "Otto Luyken"

Laurowiśnia wschodnia "Rotundifolia"

Prunus laurocerasus "Rotundifolia"

Śliwa "Trailblazer"

Prunus "Trailblazer"

Śliwa ałycza

Prunus cerasifera

Śliwa ałycza "Złoty Obłok"

Prunus cerasifera "Złoty Obłok"

Śliwa karłowa odm. płożąca

Prunus pumila var. depressa

Śliwa wiśniowa "Woodii"

Prunus cerasifera "Woodii"

Śliwa wiśniowa

Prunus blireana

Wiśnia gruczołkowata "Alba Plena"

Prunus glandulosa "Alba Plena"

Wiśnia jedońska "Ivensii"

Prunus yedoensis "Ivensii"

Wiśnia nippońska "Brillant"

Prunus nipponica "Brillant"

Wiśnia piłkowana "Kiku-shidare-zakura"

Prunus serrulata "Kiku-shidare-zakura"

Wiśnia piłkowana "Royal Burgundy"

Prunus serrulata "Royal Burgundy"

Wiśnia piłkowana "Shimidsu"

Prunus serrulata "Shimidsu"

Wiśnia piłkowana "Taihaku"

Prunus serrulata "Taihaku"

Wiśnia różowa "Accolade"

Prunus subhirtella "Accolade"

Wiśnia różowa "Fukubana" Np

Prunus subhirtella "Fukubana" Np

Wiśnia wczesna "Kojou-no-mai"

Prunus incisa "Kojou-no-mai"

Śliwa tarnina

Prunus spinosa

Wiśnia różowa "Autumnalis Rosea" Np

Prunus subhirtella "Autumnalis Rosea" Np