Gatunek Kłokoczka

Staphylea

Kłokoczka południowa

Staphylea pinnata