Gatunek Brzoza

Betula

Brzoza papierowa

Betula papyrifera

Brzoza brodawkowata

Betula pendula

Brzoza brodawkowata "Fastigiata"

Betula pendula "Fastigiata"

Brzoza brodawkowata "Golden Cloud"

Betula pendula "Golden Cloud"

Brzoza brodawkowata "Gracilis"

Betula pendula "Gracilis"

Brzoza brodawkowata "Lacinata"

Betula pendula "Laciniata"

Brzoza brodawkowata "Purpurea"

Betula pendula "Purpurea"

Brzoza brodawkowata "Youngii"

Betula pendula "Youngii"

Brzoza omszona "Aurea"

Betula pubescens "Aurea"

Brzoza pożyteczna "Doorenbos"

Betula utilis "Doorenbos"

Brzoza omszona "Rubra"

Betula pubescens "Rubra"

Brzoza "Trost s Dwarf"

Betula "Trost s Dwarf"

Brzoza pożyteczna "Long Trunk"

Betula utilis "Long Trunk"

Brzoza "White Light"

Betula "White Light"

Brzoza "Royal Frost"

Betula "Royal Frost"

Brzoza pożyteczna "Jacquemonta"

Betula utilis var. jacquemontii

Brzoza brodawkowata "Schneverdinger Goldbirke"

Betula pendula "Schneverdinger Goldbirked"

Brzoza Maksymowicza

Betula maximowicziana

Brzoza omszona

Betula pubescens

Brzoza pożyteczna "White Light"

Betula utilis "White Light"

Brzoza "Hoseri"

Betula "Hoseri"

Brzoza biała chińska "Fascination"

Betula albosinensis "Fascination"