Gatunek Bożodrzew

Ailanthus

Bożodrzew gruczołkowaty

Ailanthus altissima